План лекційних заходів на серпень 2019 року

Найсвіжіші новини:

У випуску «Новини науки і техніки №25 (144) за липень 2019 р. читайте про стратегію інновацій, домашні електростанції на Донеччині, інтеграцію на кластери, Закон України «Про фахову передвищу освіту», знахідку стегнової кістки найбільшого звіра, відкриття цивілізації, якій 6,5 тисяч років, створення рідкого магніту, поширення небезпечного «супергрибка», відкриття, яке змінить уявлення про матерію, зіткнення супермасивних чорних дір, тканину з лимонним ароматом, спостереження за планетою, яка може бути придатною для життя, виведення на орбіту найбільшого супутника.

І.Організаційні заходи.

 1. Заслухати на засіданні президії практику роботи Тернопільської й Рівненської обласних організацій Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Чечель Л.В., керівники Рівненської й Тернопільської обласних організацій Товариства.

 1. Розглянути і затвердити Орієнтовний план основних організаційних, науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів президії ВГО Товариство «Знання» України в І півріччі 2020 року.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., керівники підрозділів Товариства.

3 Продовжити і посилити практичну допомогу у налагодженні, піднесенні рівня роботи осередків Товариства у визволених районах України.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. У щомісячних планах основних лекційних заходів Товариства  приділити більше уваги висвітленню шляхів і методів вирішення проблем державотворення, соціально-економічного  і культурного розвитку України.

Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., члени президії Товариства, Університету сучасних знань, науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Організувати і провести в Києві чергову Міжнародну виставку «Освіта і кар’єра в Україні».

Відповідають: Кремень В.Г., Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Лебідь Ю.І., Волошіна Т.В.

 1. Організувати і провести заходи, присвячені Дню Незалежності України.

до 28 серпня 2019 року.  

Відповідають: Кушерець.В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Київська міська і обласні організації Товариства.

 1. Провести науково-практичну конференцію з питань підвищення рівня навчальної і наукової роботи Університету сучасних знань Товариства, впровадження передових сучасних методик у навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Відповідають: Кушерець В.І., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Чечель Л.В., керівники усіх підрозділів, викладачі  Університету сучасних знань.

ІІ. Основні масові науково-просвітницькі й  культурні заходи з питань соціально-культурного розвитку України і патріотичного виховання громадян

 1. 1. На засіданні президії розглянути питання  про роботу у Товаристві центрів психологічної допомоги і психологічної реабілітації від травм окупаційних і сепаратистських дій антиукраїнських сил на Донбасі та в Криму.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В.,Чечель Л.В.

 1. Провести культурно-просвітницькі заходи, присвячені  пам’яті видатної української поетеси Лесі Українки у Київському планетарії, спільно з музеєм Лесі Українки.

Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В., науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Провести культурно-просвітницькі заходи, присвячені 200-річчю від дня народження класика української літератури Пантелеймона Куліша.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В., науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Започаткувати цикл лекцій, присвячений висвітленню нового Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної.  

              2019 -2020 роки

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Швець П.В.

 1. Продовжити читати лекції, присвячені висвітленню діяльності видатних діячів української науки, замовчуваних і маловідомих у недавньому минулому.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Лебідь Ю.І., Дірдовська О.В, Шендеровський В.А.

 1. Взяти участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу читців творів Тараса Шевченка.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В, Лебідь Ю.І., Чечель Л.В.

 1. Провести зустріч зі студентами Університету сучасних знань, які захищали Україну під час окупаційних дій на Донбасі, в День захисника України 14 жовтня 2019 року.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Мосьондз С.О., Неволов В.В.

 1. Провести спільно з Національною спілкою письменників України  і Всеукраїнською громадською організацією «Просвіта» ім. Тараса Шевченка заходи до Дня української писемності та мови 9 листопада 2019 року.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Неволов В.В., Чечель Л.В.

9.Розпочати Всеукраїнський конкурс студентів і аспірантів вищих навчальних закладів для відзначення переможців премією імені академіка Володимира Шинкарука за вагомий внесок у науково-просвітницьку роботу серед населення.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Неволов В.В., Чечель Л.В.

ІІІ. Поліпшення науково-просвітницької діяльності Товариства у засобах масової інформації.

 1. Розглянути на президії Товариства питання про подальше вдосконалення діяльності засобів масової інформації Всеукраїнської громадської організації Товариства «Знання» України у висвітленні діяльності й перспектив розвитку Товариства.

 Відповідають: Кушерець В.І, Єсипенко Д.М., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В.

 1. Продовжити роботу щодо вдосконалення сайтів Товариства, сприяти створенню і налагодженню діяльності сайтів обласних і Київської міської організації Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Запропонувати керівникам провідних українських газет, таких, як «Голос України», «День», Україна молода», «Слово Просвіти», «Літературна Україна», «Культура і життя» та іншим, провести творчі зустрічі у Товаристві з розповіддю про відповідні видання і ймовірні напрямки спільної діяльності.

Відповідають: Кушерець В.І,  Василашко В.Ф.,  Глушко В.А.,  Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Запропонувати Університету сучасних знань активніше впроваджувати  у навчальний процес майбутніх журналістів екскурсії в колективи редакцій провідних  газет, журналів, студій радіо і телебачення з метою підвищення їх професійних знань.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Вивчити питання про створення відділення (факультету) журналістики в Університеті сучасних знань, що створило б можливості продовжити навчання в УСЗ випускникам Київського коледжу, які вивчають журналістику.

Відповідають:Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Поліпшити випуск електронних варіантів журналів «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», систематичне розміщення їх на сайті Товариства.

Відповідають: Меншун В.І., Єсипенко Д.М., Баранський О.Р.

ІV. Продовжити проведення лекцій, зустрічей за круглим столом, дискусій, висвітлення знань  у таких напрямах просвітництва Товариства:

- проблеми безпеки і миру;

- соціально-економічний напрям;

- соціально-політичний напрям;

- юридичний напрям;

- культурний розвиток України.

Продовжити діяльність лекторіїв:

«Трибуна вченого»

«Трибуна українознавця»

«Питання миру і безпеки в Україні»

«Євроінтеграція України»

«Будьмо здорові!»

«Нові професії в Україні».

Усі заходи спрямувати на подальше поліпшення національно-патріотичного  виховання населення, насамперед дітей та молоді України.

V. Фінансове і побутове забезпечення проведення основних лекційних заходів Товариства.

 1. Продовжити подальше вдосконалення умов проведення лекцій, спектаклів, відеопоказів у Київському планетарії Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В., Лебідь В.І.

2.Відремонтувати і створити нові приміщення, забезпечити кращі умови для успішнішого проведення науково-просвітницьких заходів.

Відповідають: Кушерець В.І, Глушко В.А., Мороз А.С., Лебідь В.І.

 1. Стимулювати краще висвітлення успішних науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Лебідь В.І.

Голова правління

Товариства «Знання» України

В.І.Кушерець

Учений секретар

Товариства «Знання» України

В.Ф.Василашко