kremprez8 серпня 2021 року, 14.00, в режимі онлайн, відбудеться засідання президії Товариства "Знання" України з порядком денним:

1. Освіта та наукове просвітництво у розвитку сучасної України.

Кремень В.І., президент Товариства "Знання" України, президент НАПН України, академік НАН України і академік НАПН України.

2. Про реалізацію науково-просвітницьких заходів Товариства "Знання" України до 30-річчя Незалежності України.

Кушерець В.І., голова правління Товариства "Знання" України, член-коре-спондент НАПН України,, доктор філософських наук, професор.

3. Про відзначення діячів Товариства "Знання" України нагородами НАПН України і про занесення в Книгу пошани Товариства "Знання" України.

Кремень В.І., президент Товариства "Знання" України, президент НАПН України, академік НАН України і академік НАПН України.

4. Виступи членів президії, а також працівників та активістів Товариства "Знання" України.

5. Різне.

Учений секретар Товариства "Знання" України Василашко В.Ф.

Орієнтовний план організаційних, науково-просвітницьких

і культурно-освітніх заходів ВГО Товариство «Знання» України на

II півріччя 2021 року

 

І. Розглянути на засіданні президії Товариства «Знання» України наступні питання організаційної та науково-методичної роботи Товариства:

1.Урочисте розширене засідання президії Товариства «Знання» України, присвячене відзначенню 30-річчя Незалежності України.

Серпень 2021 року.

Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Мосьондз С.О., Ведєрніков Ю.А., Алтухов В.М., Неволов В.В., Харлан А.А., керівники регіональних організацій Товариства.