Професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук Юрій Уманців 27 вересня виступив у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України з лекцією на тему: «ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ».

Лектор зазначив, що державні формування, які виникали в процесі розвитку суспільних відносин, по-різному впливали на економіку. Роль держав в економічному житті змінювалася. В процесі розвитку виникали й домінували певні форми економічних відносин – від рабовласницьких до ринкових. Відомі різні впливи, що полягали у формуванні податкової та грошової систем. Створювалися економічні доктрини з окремими принципами, коли втілювалися ліберальні або жорстко врегульовані економічні відносини тощо.

В результаті пошуків виникали депресивні явища, що добре відомі на прикладі США. З історії знаємо й окремі приклади, зокрема в Англії, коли Маргарет Тетчер вдалася до радикальних заходів у вугільній промисловості, що позитивно вплинуло на економіку країни.

Говорячи про роль української держави в економічному розвитку держави, лектор зазначив, що її роль мусить бути більш активною, зокрема у використанні досвіду інших країн, у підвищенні дієвості структур влади в усіх напрямах економічного життя суспільства, починаючи від податкового навантаження, формування грошового обігу до розширення приватного сектора, справедливого способу господарювання тощо.

Лектор відпові на цілу низку запитань слухачів.

Ведучий заходу – учений секретар правління Товариства «Знання» України Василь Василашко.

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

28.09.2017 р.