Журнал у 1923 році вийшов під назвою «Знаття». До його створення причетні багато видатних особистостей, таких як Олександр Шумський, Володимир Затонськитй, Микола Бажан, Микола Скрипник, Василь Еллан-Блакитний та багато інших. На сторінках журналу публікували свої наукові та науково-популярні твори академіки, член-кореспонденти, доктори та кандидати наук, аспіранти, дослідники з різних галузей знань.

Відзначення 95-річчя журналу відбулося у Товаристві «Знання» України. На цей захід прибуло немало авторів видання, активістів.

Відкрив захід і виголосив промову голова правління Товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець. Він відзначив, що журнал виконує важливу функцію – поширює наукові знання, залучаючи авторів, які пишуть статті на найактуальніші теми.

Головний редактор журналу Дмитро Єсипенко зупинився на історії журналу, на його основних рубриках, на вдосконаленні змісту.

З конкретними пропозиціями стосовно висвітлення в майбутньому окремих тем виступили активні автори, пропагандисти та передплатники журналу.

Доктор філософських наук, завідувач відділу Інституту філософії ім.. Г.С. Сковороди НАН України Віталій Лях окресли тему «Філософія : від любові до мудрості - до науки про мудрість». Кандидат історичних наук, професор Національного педагогічного університету ім.. Драгоманова Людмила Іванова розкрила таку можливу тему як «Козацька християнська республіка та Гетьманщина – надійні підвалини употужнення держави». Про важливість звернення журналу до теми «Українська обрядовість як світова унікальність» говорив у своєму виступі доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського Микола Дмитренко.

Обговорювалися також такі теми як «Українська національна ідея як українська мрія», «Мистецтво як емоційно-чуттєва потреба особистості» та ін..

Цікавими були спогади головного редактора журналу в 1970-1990 роках, кандидата історичних наук Юрія Романюка. Його стаття «20 років у захоплюючому світі знань» надрукована в 5/6 номері журналу за 2018 рік. Він говорив про журнал «Наука і суспільство» як такий, що відповідає на виклики суспільних потреб.

Активний дописувач, автор багатьох статей та віршів, надрукованих у журналі, учений секретар правління Товариства «Знання» України Василь Василашко наголосив на ширшому розритті на сторінках журналі теми про державу Україна та її роль і значення для кожного її жителя.

Передплата на журнал на 2018 рік триває.

Учасники зустрічі мали змогу ознайомитися із примірниками журналу від початку його виходу у світ і до сьогоднішнього дня, отримали в подарунок останній номер.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

20.07.2018 р.