У планетарії Товариства «Знання» України 3 липня 2018 року розпочала роботу Перша конференція Громадської ради з питань мінеральних ресурсів Товариства «Знання» України.

Громадська рада створена в цьому році, зважаючи на надважливість потенціалу надр України в економічному її зміцненні, розв язанні досить гострих екологічних питань при їх використанні.

В роботі конференції беруть участь представники цілої низки громадських організацій, геологічних та природоохоронних органів..

Виступаючи перед учасниками конференції голова правління Товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова Наглядової ради Громадської ради з питань мінеральних ресурсів Василь Кушерець наголосив, що питання мінеральних ресурсів надзвичайно актуальне і безпосередня участь громадських організацій і громадян надзвичайно важлива з багатьох точок зору, зокрема раціонального використання розвіданих надр, задіювання окремих ресурсів з метою оживлення економіки, попередження шкідливого впливу при їх експлуатації на навколишнє середовище. Громади не можуть бути байдужими до питань використання надр. З цього питання потрібно формувати експертні громадські служби, вносити конкретні пропозиції

Важливим завданням Громадської ради є створення громадських осередків на всіх рівнях, використання досягнень науки. Україна – багаторесурсна держава, .де розташований найкращий солодкий чорнозем, вдосталь інших мінеральних ресурсів, тим часом використання часто призводить до екологічних забруднень. Потрібно розвивати фізичну та зелену економіки.

Модератор конференції доктор геолого-мінеральних наук, експерт з питань мінеральної сировини Європейської Комісії, голова Громадської ради з питань мінеральних ресурсів Товаориства «Знання» України Володимир Пунько.

Розпочалося обговорення окремих питань на засіданнях круглих столів.

Конференція родовжить роботу 4 липня.

Прес-служба правління Товаритства «Знання» України

3.07.2018 р.