Друк
Перегляди: 178

В Інституті кібернетики імені В. Глушкова створені суперкомп’ютерні технології, що добре відомі у світі, працює один з найпотужніших в Україні суперкомп’ютер СКІТ (суперкомп’ютер для інформаційних технологій), яким користуються не лише українські академічні інститути та виші, а й іноземні наукові установи. Вчені допомагають розв’язувати прикладні й фундаментальні проблеми інформатизації суспільства.

Одним із основних напрямів досліджень є розробка загальної теорії та методів математичного моделювання, оптимізації, системного аналізу та штучного інтелекту. У межах проекту розроблено новітні методи моделювання і алгоритми.

Саме цей напрямок роботи науковців інституту нещодавно висунуто на здобуття державної премії у галузі науки і техніки, який об’єднує цілий комплекс питань з використанням суперкомп’ютерних технологій для пришвидшення їх розв’язання. Результати досліджень уже застосовуються у системах обробки даних у багатьох сферах — для метеорологічного прогнозування, оптимізації виробів в авіамоторобудуванні, моделюванні життєвого циклу зварних та будівельних конструкцій, оборонній промисловості, навіть у виготовленні мультфільмів тощо.

За цією тематикою захищено 7 докторських та 11 кандидатських дисертацій. Результати проведених досліджень представлені у 23 монографіях та 213 наукових статтях, з яких 132 опубліковані в міжнародних академічних журналах, багато робіт виконується спільно з різними академічними установами НАНУ і закладами вищої освіти, зокрема з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національним університетом «Києво-Могилянська академія», із закордонними інститутами та університетами.

У складі творчого колективу доктори фізико-математичних наук Є. Галба, А. Дорошенко, С. Єршов, О. Литвин, М. Петрик, О. Попов, В. Скобелєв, В. Тульчинський. Це співробітники Інституту кібернетики, а також науковці НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Української інженерно-педагогічної академії та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та інших наукових закладів.

Незважаючи на фінансові труднощі науковці вирішують актуальні проблеми.

Побажаємо їм стати лауреатами (за матеріалами сайту інституту і ЗМІ, 10-15. 10.2019).