Лекцію на тему «Взаємозв’язок науки і техніки на сучасному етапі» прочитав у лекторії Товариства «Знання» України «Трибуна вченого» заступник директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», доктор економічних наук, професор В’ячеслав Соловйов.

На значенні наукових і технічних досягнень та ролі їх втілення на практиці наголосив у вступному слові ведучий лекції голова правління Товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець: «Будь-яке знання має матеріальну основу, коли упроваджується на практиці і приносить кошти».

Лектор наводив приклади саме такого підходу у взаємозвязках науки, техніки з практикою, адже на цьому базується економічний розвиток суспільства. Як приклад, він розповів про те, що було зроблено в землі Бранденбург Німеччини, коли стався розвал економіки. Тільки запровадження у промисловості досягнень науки і техніки, які були прибутковими, відбулося відродження. Курс було взято на нові інноваційні технології. В. Соловйов зазначив, що не всі наукові та технічні досягнення є такими, що приносять прибуток відразу. Тому має значення і роль віддалених у часі наукових та технічних проектів. Про це свідчать приклади з історії розвитку науки і техніки, коли окремі розробки, винаходи спрацьовували через тривалий період часу. Так трапилося, наприклад. з винайденням паровоза, електрики. Згодом ці винаходи призвели до технологічних революцій. Наука і техніка – це своєрідний технологічний проміжок між дослідженнями і застосуванням їх у виробництві. Лектор нагадав слова мислителя Арістотеля про те, що займатися треба тією наукою, яка приносить користь, але вона повинна мати конституційну структуру.

Виступ лектора переріс у жваву дискусію про роль і значення науки і техніки. Йшлося про аутсорсинг, інноваційну роль науки і техніки, про пріоритетність США у виробленні проектних рішень та передачу їх для втілення іншим державам та ін.

Повний відеозапис лекції дивіться на сайті.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

18.09.2017 р.