Про реалізацію заходів правління Товариства «Знання» України, спрямованих на посилення патріотичного та військово-патріотичного виховання населення.

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «ЗА НАШУ СВОБОДУ»

ЗАВАНТАЖИТИ

Logo KrugТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ

П Р О Т О К О Л
засідання президії правління Товариства «Знання» України

№ 3 від 1 жовтня 2014 року

м. К и ї в

Про роботу Вінницької обласної організації Товариства «Знання» України з патріотичного виховання населення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою президії правління Товариства «Знання» України
від 5 квітня 2013 року,
протокол № 01/13


РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДІЇ ПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ